RSS

Domkalve

Šī iniciatīva jeb platformas aizsākums – mēģinot piedāvāt latviešu variantu starpdiciplinārai kopdarbībai ko apraksta termins angliski ‘think tank’ vāciski ‘Denkfabrik’ vai lietuviski ‘ideju kalve’. Sarboties var virtuālas darba grupas.

Domkalve var turpmāk attīstīties kā patstāvīgs institūts (vai apvienība) – stratēģiski veidots radošo un intelektuālo spēku kopums, kas iekļautu gan latviešu un Latvijas iedzīvotāju, gan arī uzaicinātus vai pēc pašu iniciatīvas savu iesaisti piedāvājošus Latvijai draudzīgus ārvalstu intelektuālos spēkus.

šobrīd notiek iniciatīvas grupu tālāka formēšanās un apsvērta ideja dibināt biedrību vai fondu. Ja vēlaties piebiedroties, jūtieties uzaicināti! rakstiet: 2010@domkalve.info


twitter.com/domkalve


augusts 14th, 2012 - 17.58 § in Ekonomika, Iniciatīvas

Reģionālā nauda Latvijas novadu un pilsētu attīstības veicināšanai

Iedarbīgs līdzeklis paturēt naudu kādā pilsētā vai novadā ir reģionālā nauda. Bagātajā Vācijā darbojas vairāk nekā 40 reģionālas valūtas.

lasīt tālāk …


aprīlis 13th, 2012 - 6.24 § in Ekonomika

Polija atteicās no fiksētā valūtas kursa un bija veiksmīgākā nekā Latvija

Latvijas Banka (Latvija monetārās politikas noteicējs)  jau gadiem ilgi sludina, ka “stabilais Lats” ir Latvijas ekonomikas “stabilizejošais faktors”. Taču fakti rāda, ka viss ir pretēji – Latvijas ekonomika vismaz 10 pēdējos gadus ir vieno no vissvarstīgāka[...]


septembris 8th, 2011 - 9.48 § in Domraksti, Kultūra

Austris Grasis – par valodu: Dari, ko darīdams, apdomā galu!

Dari, ko darīdams, apdomā galu! Vasarā mūs aicināja parakstīties par grozījumiem satversmē, kas noteiktu, ka valsts finansētās skolās apmācības sākot ar 2012. gada 1. septembri notiktu vairs tikai latviešu valodā. Ja neparakstīji, tad tiki nosaukts par nodevēju, kas ir pret latvie[...]


marts 9th, 2011 - 6.50 § in Ekonomika

Jānis Bērzinš: Ekonomikas filozofija ir jāmaina

Saruna ar Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku, Latvijas Universitātes ekonomikas zinātņu doktorantu Jāni Bērziņu. “Latvijā dominē ļoti vienkāršota un virspusēja Čikāgas skolas versija, ko citi autori sauc par neoliberālismu. Šis vienkāršotais modelis nosaka – tirg[...]


septembris 30th, 2010 - 11.17 § in Nodokļi, Politika, Statistika

Latvijas politiskā ainava: spektrs 2010.09

diena.lv/lat/tautas_balss/blog/janis-garancs/latvijas-politiska-ainava-2-spektrs-2010-09[...]